HOME O NAMA KONTAKT USLOVI KORIŠĆENJA VAŠA PRIVATNOST
   
   
Nasljedno Pravo
Porodično Pravo
Prijenos Imovine
Krivično Pravo
   
 

Zeljko Stojakovic, Barristers and Solicitors je jedna od vodećih pravnih firmi , pošto mi pružamo efikasanu i pouzdanu pravnu pomoć po razumnim cijenama. Pravne oblasti u kojima firma vrši usluge obuhvaćaju:
 
  • Nasljedno Pravo, Oporuke, Testamenti
  • Porodično Pravo
  • Pravne usluge vezane za prijenos prava vlasništva tj. kupovine i prodaje kuća
  • Krivično Pravo
Mi smo jedinstveni zbog naše sposobnosti da komuniciramo na drugim jezicima sa klijentima različitih nacionalnosti uključujući:
 
  • Bosance
  • Crnogorce
  • Hrvate
  • Makedonce
  • Slovence
  • Srbe
Ovo nas čini više pristupačnim u razumijevanju pravnih problema naših klijenata. Bilo koji pravni problem nama izložen biti će detaljno razmotren i shodno tome pružen odgovarajući savjet.

Gdje još u Melburnu možete dobiti objašnjenje o "Certificate of Title" (Izvodu iz zemljišnih knjiga) na hrvatskom, posljedice sudske odluke na crnogorskom, "Tapija" dokumenta na makedonskom ili savjet o pravima na bosanskom? Na prvim ili drugim konzultacijama sa advokatom, klijenti dobivaju informaciju o tome kako se pravne usluge naplaćuju u skladu sa svakim individualnim slučajem. Ovo pokazuje da smo mi prije svega pošteni u našem ponašanju. Zatim u toku procesa, mi kontinuirano držimo kontakt sa klijentima, informišući ih o toku njihovog predmeta. Mi osiguravamo zadovoljavajći rezultat na svaki mogući način.